DECIZIA CP – INFIINTARE REGISTRUL ELECTRONIC AL ACTELOR ÎNTOCMITE DE AVOCAȚI ȘI REGISTRUL ELECTRONIC AL EVIDENȚEI PATRIMONIULUI DE AFECTAȚIUNE AL AVOCAȚILOR

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA COMISIA PERMANENTĂ

DECIZIA nr. 212
30 martie 2017

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. I.2 și art.I.3 din Legea nr. 25/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare, Legea nr. 51/1995), pentru a se finaliza de urgență suportul material și electronic necesar pentru desfășurarea activităților de înregistrare, evidență și informare cu privire la actele întocmite de avocați, potrivit Legii nr. 51/1995, astfel cum a fost completată, în conformitate cu dispozițiile art. 68 alin.(3) din Legea nr.51/1995, pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului UNBR nr. 852/2013, observând dispozițiile art. I.2 și art.I.3 din Legea nr. 25/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.210/28.III.2017, Comisia Permanenta a UNBR:

D E C I D E :

Art. 1 – Se înființează Registrul electronic al actelor întocmite de avocați și Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților, pentru asigurarea unei evidențe organizate la nivel național a actelor prevăzute de art. 3 alin.(1) lit. c) și d) din Legea nr. 51/1995, pentru înregistrarea lor cu efect de opozabilitate, în condițiile prevăzute de lege, pentru a se asigura furnizarea informațiilor din aceste registre în condițiile prevăzute de lege și de Regulamentul de organizare și funcționare a Registrelor, care va fi aprobat de Consiliul UNBR.

Art. 2 – În Registrul electronic al actelor întocmite de avocați 2 se înregistrează :

  1. actele juridice întocmite de avocați și care cuprind mențiunea atestării identității părților, a conținutului și a datei actelor [art. 3 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 51/1995];
  2. actele întocmite de avocați conform prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995, în activitățile de asistență și reprezentare a persoanelor fizice și juridice interesate în fața altor autorități publice decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 51/1995.

Art. 3 – În Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților se înscriu mențiunile incluse în actele de înființare a formelor de exercitare a profesiei, ori în cele întocmite pentru desfășurarea activităților profesionale în modalitățile de exercitare a profesiei prevăzute de Lege și Statutul profesiei de avocat (contractul de colaborare profesională, contractul de salarizare în interiorul profesiei) privind patrimoniul propriu pe care avocatul îl afectează desfășurării activității sale profesionale.

Art. 4 – Contractele de asistență juridică întocmite pentru exercitarea activităților reglementate de celelalte prevederi ale art. 3 din Legea nr. 51/1995 decât cele menționate la art. 2 din prezenta decizie se înscriu în continuare în registrul oficial de evidentă potrivit art. 29 alin.(1) din Legea nr. 51/1995 și au regimul juridic prevăzut de art. 31 alin.(3) și art. 44 din Legea nr. 51/1995.

Art. 5 – Până la aprobarea de către Consiliul UNBR a Regulamentului de organizare și funcționare a Registrelor prevăzute de art. 2 sunt aplicabile prevederile art. 92 alin.(2) și art. 180 alin.(5) din Statutul profesiei de avocat.

Art. 6 – Prezenta decizie a fost adoptată prin vot electronic și intra în vigoare la 31 martie 2017.

COMISIA PERMANENTĂ