Comunicat privind implementarea Legii nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Vă informăm cu privire la obligația avocaților de raportare conform art. 5, alin. 1, lit. f) că în urma corespondenței purtate de către U.N.B.R cu Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor s-a stabilit o întâlnire a reprezentanților celor două instituții la începutul lunii ianuarie 2020 în vederea clarificării modalităților în care urmează a se proceda, transmiterea modelelor rapoartelor și a normelor de aplicare a Legii. Conform art.64 în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi (6 noiembrie 2019) se operaţionalizează registrele beneficiarilor reali prevăzute de lege. Pentru informații suplimentare a se vedea: http://www.unbr.ro/comunicat-privind-implementarea-legii-nr-129-11-07-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-si/