Comunicat privind întâlnirea de lucru din 17 ianuarie 2020 a reprezentanților Uniunii Naționale a Barourilor din România, av. Mihai-Adrian Hotca și av. Raluca Amza cu reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, doamna Emilia Dimache – Șef Serviciu Juridic și doamna Mihaela Drăgoi – Director Direcția Supraveghere și Control

Reprezentanții Uniunii Naționale a Barourilor din România, av. Mihai-Adrian Hotca și av. Raluca Amza, desemnați prin decizie a Președintelui U.N.B.R, au participat la data de 17 ianuarie 2020, la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, la întâlnirea de lucru cu reprezentanți ai acestei instituții, doamna director Mihaela Drăgoi – Direcția Supraveghere și Control și doamna Sef Serviciu Juridic – Emilia Dimache.

La întâlnire au mai participat ai departamentului de suport tehnic/IT ai U.N.B.R. și consilieri ai O.N.P.C.S.B.

I.             În cadrul întâlnirii s-au analizat implicațiile intrării în vigoare a reglementărilor din Legea nr. 129/2019 din perspectiva obligațiilor instituite în sarcina avocaților, după cum urmează: desemnarea persoanei, din cadrul formei de exercitare, cu responsabilități în aplicarea dispozițiilor legale și obligațiile de raportare ale formelor de exercitare.

II.           Au fost, de asemenea, abordate
necesitatea consultărilor instituționale cu prilejul întocmirii Ghidului
U.N.B.R. de bune practici privind principalele obligațiile ale avocaților
conform Legii nr. 129/2019 (reglementarea sectorială) precum și calendarul
estimativ al acestui proiect.

III.         S-au purtat discuții și cu
privire la programele de instruire profesională a avocaților, din perspectiva
obligațiilor instituite prin Legea nr. 129/2019.

Cu privire la chestiunea desemnării persoanei cu responsabilități în
aplicarea dispozițiilor Legii nr. 129/2019, din cadrul formelor de exercitare,
reprezentanții U.N.B.R. au transmis opinia colegilor avocați, susținută de
legislația specifică profesiei, în sensul în care singura formă de exercitare a
profesiei care are personalitate juridică este societatea civilă profesională
de avocați cu răspundere limitată, astfel încât obligația de desemnare a
persoanei responsabile incumbă exclusiv acestei forme de organizare a
profesiei.  Sub acest aspect, opinia reprezentanților O.N.P.C.S.B. este în
sensul în care art. 5 lit. f denumește în mod generic „[…] avocații […]”
ca subiecți ai actului normativ.

În urma discuțiilor s-a concluzionat că, având în vedere forma actuală a
actului normativ (perfectibilă printr-o inițiativă legislativă care să susțină
clarificări în privința subiecților de drept) avocații, indiferent de forma de
exercitare, urmează a respecta obligația de desemnare a persoanei cu
responsabilități în aplicarea dispozițiilor legale. În toate cazurile, formele
de exercitare a profesiei sunt cele care au obligația de a desemna persoanele
cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019. Avocații care fac parte
din cadrul acestor forme de exercitare a profesiei nu au obligația de înregistrare.

De asemenea, s-a convenit ca, prin reglementările sectoriale urmează a
se indica corpului profesional cum se va proceda cu privire la desemnarea
persoanei cu responsabilități.

Cu referire la obligațiile de raportare, dialogul instituțional s-a axat
pe respectarea normelor cuprinse în directivele europene, confirmate de
jurisprudența CEDO în legătură cu principiile respectării drepturilor omului,
dreptul la apărare și secretul profesional.

S-a concluzionat că U.N.B.R, în calitate de autoritate de auto-reglementare,
consecventă politicilor profesionale internaționale privind drepturile omului
și respectarea secretului profesional, urmează să coordoneze raportările care
se vor face către O.N.P.C.S.B, prin crearea unei interfețe la dispoziția
membrilor corpului profesional în relația cu O.N.P.C.S.B.

Rămâne sub acest aspect în sarcina U.N.B.R. redactarea unui Ghid de bune
practici privind principalele obligații ale avocaților privind Legea nr.
129/2019, într-un termen care să respecte calendarul anual al întâlnirilor
membrilor Consiliului U.N.B.R, astfel încât, pe de o parte, să permită tuturor
colegilor avocați, membri ai organelor colegiale de conducere, consultări și
opinii asupra proiectului dar și, pe de altă parte, să se încadreze în noțiunea
de celeritate impusă de contextul legislativ actual.  S-a convenit în
acest sens că proiectul redactării acestui ghid va fi susținut și de
către O.N.P.C.S.B, care va sprijini prin opinia sa, interpretarea și
ghidarea asupra chestiunilor practice
rezultate din aplicarea dispozițiilor Legii nr. 129/2019.

In
ceea ce privește pregătirea profesională a avocaților, urmează a se relua, prin
colaborare cu I.N.P.P.A, în cel mai scurt timp posibil, programele de instruire
profesională a avocaților în materia prevenirii și combaterii spălării banilor
și finanțării terorismului.  

În ce privește formularul de înregistrare
on-line, cu privire la care U.N.B.R. a fost sesizată de mulți avocați că nu
conține date specifice ce ar trebui alese de către formele de exercitare a
profesiei, acesta a fost analizat împreună cu reprezentanții O.N.P.C.S.B. și
s-a constatat că s-a actualizat conținutul formularului.  Totodată, s-au convenit anumite completări
specifice pentru profesia de avocat, care ar trebui implementate în cel mai
scurt timp.

Referitor la modalitatea de raportare, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019, aceasta se va face exclusiv
on-line, urmând a avea loc discuții suplimentare cu privire la posibilitatea și
tehnică ca avocații să utilizeze programul informatic de raportare creat de
U.N.B.R. în contul avocatului în aplicația „Tabloul național al avocaților”.