ORDINE DE ZI

                    

 A ședinței Consiliului de Conducere al
Centrului Territorial INPPA Brasov

 1. Informare
  privind situația economico-financiară a CT INPPA Brașov
  – anexa 6
 • Informare
  pivind modificarea Regulamentului de funcționare
  (anexa 1)
 • Inormare
  privind începerea și desfășurarea anului I și II de studiu/formare inițială
  2020 (anexa 2- Hotararea nr. 8/2020, anexele 3 si 4
  catalog cursanți)
 • Informare
  privind situația actuală a lectorilor CT Inppa Brașov
  (anexa 5)
 • Informare privind
  pagina de internet a CT Brașov
 • Informare
  privind achiziționarea unei licente program zoom – pentru desfășurarea
  activitații CT Inppa Brașov
 • Propunere
  angajare secretar CT INPPA Brașov – contract de muncă pentru ½ normă*
 • Propunere
  angajare specialist IT *
 • DIVERSE.

Materialele
care vor face obiectul analizei au fost comunicate prin e-mail, atașat ordinii
de zi.

                                                                                             DIRECTOR CT INPPA BRAȘOV

                                                                                             Av. Cristina Reveica Gheorghe

Cu
considerație colegială și cele mai bune gânduri,

Cristina
Gheorghe