ORDINE DE ZI

                    

 A ședinței Consiliului de Conducere al Centrului Territorial INPPA Brasov

  1. Informare privind situația economico-financiară a CT INPPA Brașov – anexa 6
  • Informare pivind modificarea Regulamentului de funcționare (anexa 1)
  • Inormare privind începerea și desfășurarea anului I și II de studiu/formare inițială 2020 (anexa 2- Hotararea nr. 8/2020, anexele 3 si 4 catalog cursanți)
  • Informare privind situația actuală a lectorilor CT Inppa Brașov (anexa 5)
  • Informare privind pagina de internet a CT Brașov
  • Informare privind achiziționarea unei licente program zoom – pentru desfășurarea activitații CT Inppa Brașov
  • Propunere angajare secretar CT INPPA Brașov – contract de muncă pentru ½ normă*
  • Propunere angajare specialist IT *
  • DIVERSE.

Materialele care vor face obiectul analizei au fost comunicate prin e-mail, atașat ordinii de zi.

                                                                                             DIRECTOR CT INPPA BRAȘOV

                                                                                             Av. Cristina Reveica Gheorghe

Cu considerație colegială și cele mai bune gânduri,

Cristina Gheorghe