COMUNICAT

            Rugăm membrii Baroul Brașov, precum și membrii Filialei CAA, care nu au transmis la Barou (respectiv la Filiala CAA pentru membrii filialei care nu sunt avocați activi) adresa actuală de e-mail sau care nu au recepționat documentele ce urmează să facă obiectul votului în cadrul Adunării Generale comune a Baroului Brașov și Filialei CAA, să transmită adresa lor actuală de e-mail la secretariatul baroului (telefonic), astfel încât în cursul săptămânii viitoare să le fie comunicate materialele supuse votului.

            Pe această cale reamintim că Adunarea Generală Ordinară a Baroului Brașov din anul 2020 se va derula în perioada 17-19 august 2020 într-un format prevăzut de REGULAMENTUL PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI ELECTRONIC DE VOTARE în cadrul Adunării Generale a Baroului Brașov (publicat pe site-ul Baroului Brașov în data de 17 iulie 2020), iar membrii Baroului Brașov respectiv membrii Filialei CAA Brașov au posibilitatea de a alege să-și exercite votul, fie fizic (în condiții speciale – vot în urnă la sediul Baroului Brașov), fie prin mijloace electronice (transmiterea buletinului de vot completat printr-un e-mail expediat pe adresa secretariat@barou-brasov.ro  de pe adresa personală ce este adusă la cunoștința Baroului).

            Buletinele de vot sunt comunicate pe adresa de e-mail sau se pot ridica de la sediul Baroului Brașov.

            Consiliul Baroului Brașov

            prin Decan

            av. Cătălin Joița