COMUNICAT – Editia II FAST BRAȘOV – Vineri 14 octombrie 2022

Vineri 14 octombrie 2022, începând cu ora 17.00, Baroul Brașov organizează, în Sala de Conferințe a Camerei de Comerț și Industrie Brașov, evenimentul profesional de lansare a celei de a II-a ediții a Proiectului de Educație Juridică „Fii Avocat în Școala Ta!”,  în școlile din județul Brașov

Cu această ocazie, voluntarii din cadrul proiectului, vor prezenta pe lângă informări profesionale ale proiectului, și opinii relativ la impactul acestuia asupra grupurilor țintă, de elevi și cadre didactice, în general, precum și idei, propuneri de îmbunătățire și dezvoltare sustenabilă a proiectului, pentru noua ediție.

Proiectul, la nivelul Baroului Brașov, s-a dovedit a fi cea mai amplă  campanie de responsabilitate socială  în domeniul educației juridice non formale  la nivel preuniversitar, și o reală reușită al cărei succes, se datorează implicării, devotamentului și dăruirii avocaților voluntari.

La prima ediție a Proiectului de Educație Juridică „Fii Avocat în Școala Ta!”, organizat de Baroul Brașov, în colaborare Inspectoratul Școlar Județean Brașov, au participat 52 de avocați voluntari, cu vârste cuprinse între 26-60 de ani, care au implementat Proiectul, în diferite faze (module), în 32 de școli (gimnaziale, colegii și licee),  dintre care, 15 școli din mun. Brașov și 17 școli din alte localități rurale sau urbane, din județul Brașov.

Voluntarii avocați ai Baroului Brașov au fost prezenți în 220 clase, dintre care, 145 de ciclu gimnazial și 75 de ciclu liceal, respectiv, în fața a circa 4.200 de elevi.  

Din discuțiile avute în școli, reiese că, spre deosebire de alte proiecte de conștientizare, Proiectului de Educație Juridică „Fii Avocat în Școala Ta!”, a stârnit un real interes în rândul elevilor, în special datorită caracterului interactiv, al instrumentelor utilizate (prezentarea robelor profesionale și a altor elemente de identificare a profesiilor juridice, organizarea unor „procese simulate” după scenariu specific vârstei și cunoștințelor copiilor, prezentare PowerPoint și film de prezentare), precum și al disponibilității avocaților voluntari de a răspunde întrebărilor elevilor și cadrelor didactice, pe parcursul prezentării, de a discuta și chestiuni adiacente temei prezentate. 

Elevii au apreciat mult lecțiile interactive, în care au putut ghida discuția către probleme de care sunt ei interesați în mod direct. Uneori aceștia și-au expus în mod explicit problemele personale cu care se confruntă ei sau familiile lor, iar în alte situații au facut referire la situații potențiale pe care se tem că le-ar avea de înfruntat.

Cadrele didactice au transmis că, pe lângă acumularea și înțelegerea informațiilor juridice, au avut ocazia să afle și să conștientizeze problemele individuale care îi preocupă pe elevi, urmând să ofere o îndrumare mai bună acolo unde se impune.

Deopotrivă elevii cât și profesorii au recunoscut utilitatea și necesitatea educației juridice în școli, în contextul în care elevii beneficiază în sânul familiei de o îndrumare insuficientă în acest domeniu sau chiar sunt lipsiți de îndrumare, existând așteptarea părinților ca școala să se preocupe de educația minorilor și în privința problemelor cu potențiale consecințe juridice.

În plus, aceștia au precizat că prezentarea unor persoane cu autoritate profesională în fața elevilor (avocați) atrage atenția copiilor și sporește impactul informației asupra acestora, respectiv crește probabilitatea ca elevii să înțeleagă importanța celor discutate.

Elevii și profesorii s-au arătat interesați de vizite profesionale în cadrul instantelor de judecată si de cunoașterea realităților juridice in mod concret.

Felicitând și cu această ocazie, voluntarii proiectului, pentru implicarea personală și profesională în implementarea acestuia și pentru efortul susținut pe care l-au făcut fiecare, în activitatea de îndrumare a copiilor și tinerilor și la formarea acestora ca cetățeni cu respectul legii, adresăm deopotrivă aprecierile și mulțumirile personale, profesionale și instituționale, Inspectoratului Școlar Județean, și reprezentanților unităților școlare (directori, diriginți, profesori) pentru deschiderea totală în susținerea proiectului și în în absorția acestuia în cadrul orelor.

Încurajați de succesul primei ediții a proiectului, Uniunea Națională a Barourilor a decis continuarea lui și în anul școlar 2022-2023, astfel încât și avocați din cadrul Baroului Brașov, vor reveni în sălile de clasă, începând cu startul celui de-al doilea modul al anului școlar în curs, pentru ca alături de cadrele didactice să ofere tinerilor informații prețioase privind aspectele sistemului judiciar din România, libertate, răspundere juridică civilă și penală, norme juridice și consecințele nerespectării acestora, toate într-un format activ și interactiv apt să fie ușor asimilat de elevi.

BAROUL BRAȘOV

prin Avocat, Adrian RUSU

coordonator Proiect F.A.S.T.Brașov