Evenimente

Hotărârile de validare nr. 310 și 311

pot fi vizualizate AICI.

Read More...

Proces verbal al Adunării Generale a Baroului Brașov din 20.08.2020

Read More...

COMUNICAT

            Rugăm membrii Baroul Brașov, precum și membrii Filialei CAA, care nu au transmis la Barou (respectiv la Filiala CAA pentru membrii filialei care nu sunt avocați activi) adresa actuală de e-mail sau care nu au recepționat documentele ce urmează să facă obiectul votului în cadrul Adunării Generale comune a…

Read More...

CONVOCATORUL Adunării Generale Ordinare a Baroului Braşov cu vot online – 17-19.08.2020

Descarcă AICI

Read More...

Publicăm Decizia Comisiei Permanente nr. 135/2020 privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020 precum și Hotărârea Consiliului UNBR nr. 78/17-18.07.2020, de completare a acestei decizii. În conformitate cu documentele susmenționate CERERILE DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN, PRECUM ȘI ÎNSCRISURILE ÎNSOȚITOARE SE TRANSMIT DE CĂTRE CANDIDAȚI BAROULUI ÎN FORMAT ELECTRONIC, PRIN INTERNET, LA ADRESA: https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx

Decizia CP 135 Hotarare Consiliu 78/2020

Read More...

REGULAMENTUL PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI ELECTRONIC DE VOTARE în cadrul Adunării Generale a Baroului Brașov 17-19 august 2020

Read More...

COMUNICAT

          Luând act de punctul de vedere al Comisiei Permanente a UNBR din data de 09.06.2020, Consiliul Baroului Brașov reafirmă obligația respectării de către magistrați, dar și de către avocați a dispozițiilor Codului de Procedură Penală și ale Protocolului încheiat în materia asistenței judiciare obligatorii în procesul penal, mandatul avocațial…

Read More...

Măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID-19

Baroul Braşov – Comunicat privind măsurile pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cauzate de COVID-19 și de gripa sezonieră

Read More...

Hotărâre amânare Adunare Generală

Având în vedere situaţia creată la nivel naţional ca urmare a răspândirii COVID 19, având în vedere avizul nefavorabil emis de către DSP Braşov cu privire la cererea Baroului Braşov pentru aprobarea desfăşurării Adunării Generale a Baroului Braşov; In baza disp. art.55 alin. 2 din Legea 51/1995 republicată, Consiliul Baroului…

Read More...

C O N V O C A T O R

În conformitate cu art. 67 alin.1 din Statutul profesiei de avocat, prin hotărârea adoptată în şedinţa din data de 16.01.2020, Consiliul Baroului Braşov convoacă ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A BAROULUI BRAŞOV, pentru data de 12 martie 2020, ora 15 – la AULA Universităţii Transilvania Braşov “Sergiu T. Chiriacescu” – str. Iuliu…

Read More...

COMUNICAT al Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România din 25 ianuarie 2020 cu privire la starea de încordare creată la nivelul întregului sistem judiciar

COMUNICAT Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), întrunită în ședință la 25 ianuarie 2020, a analizat informările comunicate de avocați cu privire la starea de încordare creată la nivelul întregului sistem judiciar și exprimă profunda îngrijorare cu privire la posibila evoluție ce ar putea afecta actul…

Read More...

Comunicat privind întâlnirea de lucru din 17 ianuarie 2020 a reprezentanților Uniunii Naționale a Barourilor din România, av. Mihai-Adrian Hotca și av. Raluca Amza cu reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, doamna Emilia Dimache – Șef Serviciu Juridic și doamna Mihaela Drăgoi – Director Direcția Supraveghere și Control

Reprezentanții Uniunii Naționale a Barourilor din România, av. Mihai-Adrian Hotca și av. Raluca Amza, desemnați prin decizie a Președintelui U.N.B.R, au participat la data de 17 ianuarie 2020, la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, la întâlnirea de lucru cu reprezentanți ai acestei instituții, doamna director…

Read More...

Cont curator

Codul IBAN este valabil de la 03 ianuarie 2019 Beneficiar Baroul Braşov – CIF – 11275589 Cod IBAN R069BTRLRONCRT0P94550204 Banca Transilvania – Sucursala Braşov

Read More...

Publicăm adresa nr. 185/13.01.2019 a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor prin care informează entitățile raportoare despre necesitatea aplicării în mod unitar a dispoziţiilor Legii nr. 129/2019.

Publicăm adresa nr. 185/13.01.2019 a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor prin care informează entitățile raportoare despre necesitatea aplicării în mod unitar a dispoziţiilor Legii nr. 129/2019.

Read More...

ANUNȚ privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

ANUNȚ privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului În Monitorul Oficial nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicată legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea…

Read More...

Comunicat privind implementarea Legii nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Vă informăm cu privire la obligația avocaților de raportare conform art. 5, alin. 1, lit. f) că în urma corespondenței purtate de către U.N.B.R cu Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor s-a stabilit o întâlnire a reprezentanților celor două instituții la începutul lunii ianuarie 2020 în vederea…

Read More...

Decizie privind actualizarea cotelor profesionale

Descarcă aici.

Read More...

Conferința de pregătire profesională a BAROULUI BRAȘOV

Read More...

Publicam rezultatele obtinute de candidatii care s-au prezentat la examenul de primire in profesia de avocat din data de 30 august 2019

Detalii aici

Read More...

In atentia candidatilor la examen – Candidatii respinsi la examenul din data de 30 august 2019 vor putea formula contestatii la punctaj pana cel tarziu duminica, 08 septembrie 2019, ora 11,00

Baroul Brasov – Uniunea Barourilor din Romania – Admissions Detalii aici.

Read More...