Evenimente

Baremele de corectare la proba scrisa tip grila, sustinuta in data de 30 august 2019, astfel cum au fost modificate in urma solutionarii contestatiilor la barem

Detalii aici

Read More...

PROCES VERBAL din data de 02 septembrie 2019 privind solutionarea contestatiilor la barem

Detalii aici

Read More...

Publicam Subiectele si Baremele la proba scris tip grila, sustinuta in data de 30 august 2019 la examenul de primire in profesia de avocat, sesiunea august 2019

Detalii aici

Read More...

Prelungirea termenului de depunere a cererilor – APEL pentru selecție de participanți la Conferința Națională cu tematica „MIGRAȚIE ȘI AZIL – ANTIDISCRIMINARE” a Proiectului ACTIONES finanțat de Comisia Europeană – Programul Drepturi Fundamentale & Cetățenie

ACTIONES – EVENIMENT NAȚIONAL DE DISEMINARE Tehnici de interacțiune judiciară în aplicarea Cartei UE UPDATE: Termenul de depunere a cererilor de înscriere – 06 iunie 2017 și termenul privind rezultatul procesului de selecție – 10 iunie 2017. ORGANIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI “ACTIVE CHARTER TRAINING THROUGH INTERACTION OF NATIONAL EXPERIENCES” (ACTIONES)…

Read More...

CONFERINTA PROFESIONALA 6 MAI 2017

Baroul Braşov, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – Centrul Teritorial Braşov, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Uniunea Naţională a Barourilor din România în colaborare cu Universitatea Transilvania din Braşov organizează conferinţa „Etica profesiilor juridice. Noutăți legislative și probleme judiciare de actualiate.” Se acordă 12 puncte de…

Read More...

Legea nr. 25/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 210/28.03.2017

Descarca monitorul oficial in care s-a publicat „Legea nr. 25/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 210/28.03.2017” – click aici

Read More...

DECIZIA CP – INFIINTARE REGISTRUL ELECTRONIC AL ACTELOR ÎNTOCMITE DE AVOCAȚI ȘI REGISTRUL ELECTRONIC AL EVIDENȚEI PATRIMONIULUI DE AFECTAȚIUNE AL AVOCAȚILOR

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA COMISIA PERMANENTĂ DECIZIA nr. 212 30 martie 2017 Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. I.2 și art.I.3 din Legea nr. 25/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare, Legea…

Read More...

HOTĂRÂREA NR. 1

HOTĂRÂREA NR. 1 Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor CONSILIUL DE CONDUCERE       HOTĂRÂREA NR. 1 privind începerea anului II de pregătire profesională iniţială   20 ianuarie 2017 În conformitate cu dispoziţiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4)  şi art. 312 alin (1) lit. a)…

Read More...