HOTĂRÂREA NR. 1

HOTĂRÂREA NR. 1

Institutul Naţional pentru

Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

CONSILIUL DE CONDUCERE

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 1

privind începerea anului II de pregătire profesională iniţială

 

20 ianuarie 2017

În conformitate cu dispoziţiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4)  şi art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) art. 13 lit. e) şi k) din Statutul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

în acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al INPPA,

Luând act şi de dezbaterile ce au avut loc în cadrul şedinţei comune a Comisiei Permanente a UNBR şi a Consiliului de Conducere al INPPA din 20 ianuarie 2017, consemnate în procesul verbal de şedinţă,

Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. – Activităţile tutoriale aferente anului II de pregătire profesională iniţială vor începe la data 04 aprilie 2017.

Art. 2. (1) – Taxa de școlarizare aferentă anului II de pregătire profesională iniţială este de 700 de lei şi va fi achitată până la 04 aprilie 2017.

(2) Se face aplicarea corespunzătoare a art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 448 din 21 februarie 2009.  

Art. 3 – Activităţile tutoriale vor începe în cadrul INPPA şi în cadrul centrelor teritoriale cu modulul drept civil şi drept procesual civil.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică U.N.B.R., centrelor teritoriale ale INPPA şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.

 

 

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.