COMUNICAT al Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România din 25 ianuarie 2020 cu privire la starea de încordare creată la nivelul întregului sistem judiciar

COMUNICAT

Comisia
Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), întrunită în
ședință la 25 ianuarie 2020, a analizat informările comunicate de avocați cu
privire la starea de încordare creată la nivelul întregului sistem judiciar și
exprimă profunda îngrijorare cu privire la posibila evoluție ce ar putea afecta
actul de justiție din România, motiv pentru care invită toți factorii de
decizie implicați la dialog în vederea găsirii mecanismelor care să asigure
atât independența funcțională a sistemului judiciar cât și reluarea în condiții
optime a activității de judecată.

Comisia
Permanentă exprimă convingerea că toți factorii implicați vor fi solidari în
apărarea independenței profesionale, valoare indispensabilă a statului de
drept, iar eventualele derapaje vor fi evitate de autoritățile competente,
pentru a fi protejate în primul rând drepturile și libertățile fundamentale ale
cetățenilor.

Totodată,
Comisia Permanentă adresează conducătorilor instanțelor/parchetelor unde sunt
stabilite prin acte ale organelor de conducere schimbări în derularea
activităților de judecată (sistarea temporară/reluarea activității), rugămintea
de a anunța decanii barourilor, pentru ca aceștia să fie în măsură să informeze
corpul avocaților, în special avocații care sunt implicați în cauze aflate pe
rolul unor instanțe care nu se află pe raza teritorială a localității unde își
desfășoară în mod uzual activitatea. De asemenea, pentru predictibilitatea
activității serviciului public al justiției este nevoie ca măsurile adoptate de
organele de conduce ale instanțelor cu programul activității de judecată să fie
aplicate de judecătorii instanței respective în mod uniform și previzibil.

COMISIA PERMANENTĂ A UNBR