C O N V O C A T O R

În conformitate cu art. 67 alin.1 din Statutul profesiei de avocat, prin hotărârea adoptată în şedinţa din data de 16.01.2020, Consiliul Baroului Braşov convoacă ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A BAROULUI BRAŞOV, pentru data de 12 martie 2020, ora 15 – la AULA Universităţii Transilvania Braşov “Sergiu T. Chiriacescu” – str. Iuliu Maniu nr. 41A

Textul integral AICI