Completare la Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A.

Completare
la Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., astfel: După
art. 32 se introduc două noi capitole – Capitolul IV – cu titlul
„Funcționarea Institutului” și, respectiv, Capitolul V – cu titlul
„Dispoziții finale”.