Completare la Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A.

Completare la Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., astfel: După art. 32 se introduc două noi capitole – Capitolul IV – cu titlul „Funcționarea Institutului” și, respectiv, Capitolul V – cu titlul „Dispoziții finale”.