Hotărârea Consiliul UNBR nr. 57/27.03.2020 privind Regulamentul de examen și organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Consiliul Uniunii

HOTĂRÂREA nr. 57/27.03.2020
privind Regulamentul de examen și organizarea
examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 65 lit. i)
din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
(denumită în continuare Lege), şi ale art. 33 – 37 din Statutul
profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit
în continuare Statut),

Ținând cont de Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie
2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 212 din 16
martie 2020,

În considerarea faptului că suntem în prezența un context
excepțional care nu putea fi previzionat, care vizează interesul public
general și care constituie o situație extraordinară, ce impune măsuri
excepționale,

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.) întrunit în ședința on line din 25-27.03.2020 a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă REGULAMENTUL – CADRU privind
organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în
cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea
Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de
avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care
au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,prevăzut
în Anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 2. În cazul în care Consiliul UNBR nu se poate
întruni, datorită măsurilor luate de autorități pentru aplicarea stării
de urgență, instituită prin de Decretul Președintelui României nr. 195
din 16 martie 2020, atribuțiile Consiliului UNBR privind organizarea
examenului de primire în profesie referitor la calendarul desfășurării,
tematica, metodologia și taxa de examen se deleagă către Comisia
Permanentă a UNBR.

Art. 3. (1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina
de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) şi va fi comunicată barourilor și
I.N.P.P.A. Central – București.
(2) I.N.P.P.A. Central – București şi barourile vor asigura publicarea prezentei hotărâri pe paginile de web ale acestora.

C O N S I L I U L U. N. B. R.


Download integral Hotărârea și Regulamentul de examen: DOCX / PDF