Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților suspendă activitățile cu publicul și decalează datele de începere a activităților de formare din rațiuni de prudență pentru prevenirea răspândirii infecției cu Coronavirus

Având în vedere măsurile preventive dispuse la nivel național pentru
a preîntâmpina evoluții nedorite legate de CORONAVIRUS (COVID-19),
inclusiv ultimele măsuri anunțate la data de 11.03.2020 de către
Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU),
Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților
(I.N.P.P.A.) aduce la cunoștință că, din rațiuni de prudență, au fost
dispuse următoarele:
– decalarea datelor de începere a activităților de formare, după cum urmează:
– la anul I – 2.04.2020
– la anul II – 9.04.2020
– declararea datelor până la care poate fi efectuată plata taxelor de
școlarizare, în contul bancar al I.N.P.P.A. (cont IBAN: RO56 RNCB 0082
0441 7248 0001, deschis la B.C.R. București, Sucursala Unirea – CIF :
16137943), după cum urmează:
– pentru anul I – suma de 500 lei – până la data de 31.03.2020
– pentru anul II – suma de 700 lei – până la data de 6.04.2020
Notă : Dovada privind achitarea taxei se poate comunica prin email la
adresa contabilitate@inppa.ro. Nu se depun chitanțe în original.
– suspendarea activităților cu publicul începând cu data de 12 martie și
până la 31 martie 2020; cei interesați pot remite solicitări/adrese
către adresa de email: office@inppa.ro sau la fax nr. 021.330.12.97
– dezinfectarea în condiții speciale a spațiilor I.N.P.P.A. în care au acces avocații și personalul angajat.
În funcție de evoluția epidemiei de coronavirus, măsurile sus menționate
pot fi prelungite sau pot fi dispuse măsuri suplimentare, care vor fi
aduse la cunoștință în timp util.

DIRECTOR,
Av. dr. Dan Oancea