Decizia nr. 17 din 11 aprilie 2020 a Directorului Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor