COMUNICAT

          Luând act de punctul de vedere al Comisiei Permanente a UNBR din data de 09.06.2020, Consiliul Baroului Brașov reafirmă obligația respectării de către magistrați, dar și de către avocați a dispozițiilor Codului de Procedură Penală și ale Protocolului încheiat în materia asistenței judiciare obligatorii în procesul penal, mandatul avocațial al avocatului din oficiu încetând de drept la prezentarea în cauză a avocatului ales.

          În acest context înțelegem să dezavuăm practica unor instanţe de judecată din țară de a menţine delegaţia apărătorilor desemnaţi din oficiu chiar şi după prezentarea apărătorilor aleşi, încălcându-se astfel dispoziţii exprese și neechivoce ale legii.

          Orice altă interpretare a prevederilor legale incidente în această materie ar reprezinta și o gravă ingerință a instanțelor judecătorești sau parchetelor în organizarea Serviciului de Asistență Judiciară prin refuzul de a da eficiență încetării de drept a mandatului avocatului din oficiu, întrucât fapta avocatului desemnat din oficiu de a continua să acorde asistență/reprezentare în condițiile încetării de drept a delegației în temeiul art. 91 alin. 4 Cod procedură penală poate constitui abatere disciplinară.

Consiliul Baroului Brașov

prin Decan

av. Cătălin Marius Joița