Proces verbal al Adunării Generale a Baroului Brașov din 20.08.2020