Comunicat

Văzând articolele din mass-media scrisă ori on-line relativ la problemele juridice de factură penală ale unuia dintre membrii Baroului Brașov, Consiliul Baroului Brașov comunică următoarele:

         Fără a diminua misiunea nobilă a presei de informare a opiniei publice și de veghere la respectarea statului de drept, dorim să subliniem că sunt situații în care publicitatea unui caz deferit cercetărilor judiciare dăunează atât ideii de justiție, dar și vieții private a persoanelor implicate în cercetările respective (persoană vătămată și/sau inculpat deopotrivă) .

         Tocmai de aceea, în spiritul asigurării unei cercetări penale obiective și neinfluențată de ipotetice analize ce s-ar putea declanșa în spațiul public, pe de o parte, dar și de nevoia legală de protecție a datelor tuturor celor implicați într-o anchetă penală cu caracter atât de sensibil ca cel din jurul unei infracțiuni sexuale cu persoana vătămată minoră, am decis să ne abținem de la declarații de presă.

         Justiția nu trebuie influențată în niciun fel de anchetele gazetărești ori de pozițiile exprimate în cadrul articolelor de presa. Justiția se face în baza probelor administrate în condițiile legii.

         Cât privește asocierea profesiei de avocat și renumele profesional al Baroului Brașov și a membrilor săi cu ipoteticele fapte infracționale reglementate de art. 220 cod penal o apreciem necorespunzătoare realităților juridico-factuale ale speței, pe de-o parte, iar pe de altă parte prejudiciabile unei comunități profesionale cum este cea a avocaților.

         De plano, aducem la cunoștința publicului că fapta prevăzută de art. 220 Cod penal, pentru care este cercetat unul din membrii Baroului Brașov nu a fost săvârșită în legătură cu profesia sau decurgând din exercitarea ei. Asocierea profesiei de avocat cu viața exclusiv privată (nepublică și necunoscută) a persoanei cercetate trebuie să înceteze în orice mijloc de comunicare.

         Baroul Brasov, membrii săi și organele sale de conducere acționează, în organizarea și exercitarea profesiei, exclusiv în respectarea literei și spiritului fiecăreia și tuturor prevederilor legale, în orice domeniu. Baroul Brașov este un factor pozitiv important al societății civile, un susținător al respectării drepturilor tuturor persoanelor și un apărător al acestora.

         Viața personală, eminamente privată, nepublică a membrilor comunității profesionale a avocaților nu este o componenta ce intră în sfera organizării și exercitării profesiei de avocat și nu poate face obiectul vreunei supravegheri din partea organelor de conducere .

         În lumina principiilor sacre ale prezumției de nevinovăție și ale dreptului la un proces echitabil, Baroul Brașov susține că până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare, orice persoana cercetată, este prezumată ca nevinovată.

         Invităm pe această cale atât societatea civilă, cât și comunitatea profesiilor juridice, să adopte poziții echilibrate la momentul când, în spațiul public, se vehiculează, instituțional sau personal, informații în legătură cu anchete penale aflate în derulare, astfel încât imaginea generală a profesiilor din care fac parte cei cercetați să nu fie afectată, iar pe de altă parte, informarea publică să fie corectă și obiectivă.