Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea aprilie 2022.

Data desfășurării examenului este 03 aprilie 2022 pentru toți candidații.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București, în sistem fizic.

Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 230/10-11 decembrie 2021 a

 Înscrierea la examen se va desfășura astfel:

 – Cererile de înscriere însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen se depun în intervalul 14 februarie 2022 (ora 8.00) – 11 martie 2022 (ora 16). Acestea vor fi transmise de către candidați baroului Brașov în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx

 – Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea aprilie 2022”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea aprilie 2022”.

Relaţii suplimentare la secretariatul baroului Braşov la tel. 0268547121 sau pe adresa de e-mail :  secretariat@barou-brasov.ro