REGULAMENTUL de organizare a alegerii organelor de conducere ale Baroului Brasov si ale Casei de Asigurari a Avocatilor – Filiala Brasov