Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2023.

Data desfășurării examenului este 17 septembrie 2023 pentru toți candidații.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București, în sistem fizic.

Tematica de examen este cea stabilită prin Decizia Comisiei Permanente nr. 352/8 iunie 2023.  

Cererile de înscriere însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen se depun în intervalul 31 iulie 2023 (ora 8.00) – 25 august 2023 (ora 16), în format electronic, prin internet, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx

Taxa de examen este de 1800 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2023”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2023”.

Relaţii suplimentare la secretariatul baroului Braşov la tel. 0268547121 sau pe adresa de e-mail :  secretariat@barou-brasov.ro