Anunțuri

Examen primire in profesia de avocat

Hotararea 106 – Validare dosare definitivi septembrie 2023 Hotararea 107 – Validare dosare stagiari septembrie 2023

Read More...

Hotărâre verificare dosare – examen sesiunea aprilie 2023

Verificare dosare definitivi Verificare dosare stagiari

Read More...

Decizia nr. 18 din 14 aprilie 2020 a Directorului Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Read More...

Decizia nr. 17 din 11 aprilie 2020 a Directorului Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Read More...

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și Editura Universul Juridic anunță extinderea parteneriatului inițial prin care se oferea acces gratuit stagiarilor profesiei la portalul universuljuridic.ro și, respectiv, la arhiva video a Conferințelor Universul Juridic și către accesul gratuit al stagiarilor profesiei de avocat la transmisia LIVE a Conferințele ONLINE Universul Juridic

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și Editura Universul Juridic anunță extinderea parteneriatului inițial prin care se oferea acces gratuit stagiarilor profesiei la portalul universuljuridic.ro și, respectiv, la arhiva video a Conferințelor Universul Juridic și către accesul gratuit al stagiarilor profesiei de avocat la transmisia LIVE a Conferințele ONLINE…

Read More...

În atenția cursanților anului II – solicitare opțiuni Modulul de drept european

Având în vedere că la Modulul de drept european (compus din 3 discipline: Dreptul Uniunii Europene, Drept European al Drepturilor Omului și Drept european al muncii) urmează ca dumneavoastră să parcurgeți, la alegere numai 2 discipline, sunteți rugați să vă exprimați opțiunea prin completarea formularului din acest link pe care să îl…

Read More...

ANUNȚ cu privire la finalizarea cursurilor și la examenul pentru includerea în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice

ANUNȚ cu privire la finalizarea cursurilor și la examenul pentru includerea în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice Având  în vedere: Obligația legală a corpului profesional al avocaților de a organiza cursuri de pregătire profesională în domeniul procedurii insolvenței persoanei fizice, în alte domenii de relevanță pentru…

Read More...

ORDINE DE ZI

                      A ședinței Consiliului de Conducere al Centrului Territorial INPPA Brasov Informare privind situația economico-financiară a CT INPPA Brașov – anexa 6 Informare pivind modificarea Regulamentului de funcționare (anexa 1) Inormare privind începerea și desfășurarea anului I și II de studiu/formare inițială 2020 (anexa 2- Hotararea nr. 8/2020, anexele 3…

Read More...

Hotărârea Consiliul UNBR nr. 57/27.03.2020 privind Regulamentul de examen și organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA Consiliul Uniunii HOTĂRÂREA nr. 57/27.03.2020 privind Regulamentul de examen și organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020 În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu…

Read More...

Completare la Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A.

Completare la Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., astfel: După art. 32 se introduc două noi capitole – Capitolul IV – cu titlul „Funcționarea Institutului” și, respectiv, Capitolul V – cu titlul „Dispoziții finale”.

Read More...

Hotărârea nr. 8 din 28 martie 2020 a Consiliului de Conducere al INPPA privind începerea și desfășurarea activităților anului I și anului II de pregătire profesională iniţială

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor CONSILIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 8 privind începerea și desfășurarea activităților anului I și anului II de pregătire profesională iniţială 28 martie 2020 În conformitate cu dispoziţiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4) şi art. 312 alin (1) lit. a) din…

Read More...

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților suspendă activitățile cu publicul și decalează datele de începere a activităților de formare din rațiuni de prudență pentru prevenirea răspândirii infecției cu Coronavirus

Având în vedere măsurile preventive dispuse la nivel național pentru a preîntâmpina evoluții nedorite legate de CORONAVIRUS (COVID-19), inclusiv ultimele măsuri anunțate la data de 11.03.2020 de către Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.) aduce la cunoștință că, din rațiuni de prudență,…

Read More...